Net present value dansk

Hvad er oversættelsen af “net present value” i dansk? – Bab.la

Oversættelse for ‘net present value’ i den gratis engelsk-dansk ordbog og mange andre danske oversættelser.

net present value — Dansk oversættelse – TechDico

net present value (NPV): The net present value is the value today of a series of future. Nettonutidsværdien (NNV) er den nutidige værdi af en række.

investeringskalkule – Den Store Danske – lex.dk

investeringskalkule | lex.dk – Den Store Danske

Den mest udbredte er kapitalværdimetoden også kaldet NPV (Net Present Value), der bestemmer investeringens kapitalværdi eller nettonutidsværdi ved at trække …

Investeringskalkule, metodisk beregning af en investerings fordelagtighed. Kalkulens data er samtlige de aktuelle og forventede betalinger, som investeringen direkte vil afstedkomme i sin levetid, samt ændringer af tidligere planlagte forventede betalinger. Det skal være betalinger i betydningen umiddelbar købekraft, fordi det må antages, at en rationel investor handler på grundlag af sine potentielle forbrugsmuligheder nu og i fremtiden.

NPV på dansk – Oversættelse af Excel-funktioner

NPV på dansk | Excel-funktioner oversættelse

Beskrivelse. Beregner nettonutidsværdien af en investering ved hjælp af en diskonteringssats og en række fremtidige ydelser (negative værdier) og indtægter …

Funktionen NPV – Microsoft Support

I dette eksempel bruges funktionen NPV til at returnere nettonutidsværdien for en række pengestrømme indeholdt i matrixen Values().

Spørgsmål 4. Investering – Spørgsmål 4 – Emne – Studocu

Net present value , som også hedder nutidsværdi på dansk. Net present value er Nutidsværdien, der viser summen af alle fremtidige ydelser på et lån eller …

Finansiering – Noter – NPV = net present value Rf = riskfree …

NPV = af et projekt eller investering som forskellen mellem nutidsværdien af dets fordele og nutidsværdien af dets omkostninger. Så længe NPV er positiv, øger …

3.7. Økonomiberegninger – Olie og gas

3.7. Økonomiberegninger

Et dansk oliefelt vil typisk producere 30.000 – 60.000 tønder olie om dagen i nogle få år … udtrykkes ved prospektets nutidsværdi NPV (Net Present Value).

Net Present Value – NPinvestor

Net Present Value | NPinvestor

Nettonutidsværdien af en investering. Beregnes som nutidsværdien af betalingsrækken ved investeringen fratrukket initialinvesteringen.

Oversættelse ‘NPV’ – Ordbog dansk-Engelsk | Glosbe

(43) The net present value (NPV) of a project is the difference between the positive and negative cash flows over the lifetime of the investment, discounted to …

Keywords: net present value dansk